ZPtropin (HGH) 120iu ZPHC, USA domestic

$285.00

Manufacturer: ZPHC (Zhengzhou Pharmaceutical Co. Ltd)

Active ingredient: Somatropin

Package: 10 vials * 12 IU (3.3 mg)

Dosage: 120iu

Identical names: Jintropin, Norditropin, Saizen, Ansomone, SP Tropin.

HGH ZPtropin for sale ZPHC USA
ZPtropin (HGH) 120iu ZPHC, USA domestic

$285.00

Category: